FLOORA-HANKKEEN TOIMINTA-AJATUS

Floora-mallia toteuttava kolmivuotinen Floora-pilottihanke järjestää ja tarjoaa musiikkioppilaitosten / musiikkiyhteisöjen ammattipedagogien pitkäjänteistä musiikinopetusta lapsille ja nuorille, jotka taloudellisista tai sosiaalisista syistä jäävät musiikki / kulttuuriharrastuksen ulkopuolelle. He saavat harjoittelua varten käyttöönsä myös omat instrumentit. Hankkeessa tehdään ammatillista yhteistyötä musiikkioppilaitosten, sosiaalitoimen, sosiaalialan järjestöjen ja koulujen oppilashuollon kanssa. Soittoharrastukseen mukaan tulevien oppilaiden valinnasta vastaavat sosiaali- ja koulutoimen ammattilaiset, lähtökohtana lapsen ja nuoren oma into ja kiinnostus musiikkiharrastusta kohtaan.

Floora-malli kehittää uusia yhteistyömuotoja kulttuuritoimen ja sosiaalitoimen välille ja pyrkii avaamaan pysyviä, rikastuttavia yhteistyömalleja toimijoiden välille.