TAUSTAA

Floora-mallia toteuttava kolmivuotinen Floora-hanke lähti liikkeelle musiikkipedagogeista. Maaliskuussa 2013 Päivi Rechardt lähetti kirjeen pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitoksille saaden runsaasti vastakaikua. Samana keväänä Hanna Kamensky kävi opintomatkalla Ranskassa, Lyonissa tutustumassa sikäläiseen sosio-kulttuuriseen malliin. Kiinnostuneiden pedagogien musiikkioppilaitosten rehtorit lähtivät tukemaan hanketta antamalla tiloja Flooraopetukseen. Ensimmäinen tapaaminen hankkeesta kiinnostuneiden kesken järjestettiin Flooran päivänä Toukokuussa 2013. Tapaamispäivästä tuli nimen muodossa myös hankkeen symboli. Tapaamisen perusteella koottiin työryhmä, johon tulivat jäseneksi Hanna Karlsson (tj, Martin Wegelius-instituutti), Hanna Kamensky (MuM, Tohtorikoulutettava projektitutkija/ArtsEqual), Kristina Heikel (dipl.ekonomi), Päivi Rechardt (viulupedagogi, sosiaalipsykologi). Alussa työryhmässä oli mukana Jussi Saksa (apulaisrehtori, Pop & Jazz Konservatorio), jonka avulla rakennettiin hedelmällinen yhteistyö Helsingin seudun bändipajojen ja muusikoiden kanssa.

Syksyllä 2014 Floora-toiminta käynnistyi pääkaupunkiseudulla, Helsingissä, Espoossa, ja Vantaalla, puolentoista vuoden taustatyön ja rahoituspohjan luomisen jälkeen. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen 2014 – 2015 n. 120 lasta on päässyt musiikinalan ammattipedagogien opetukseen. Syksyllä 2015 toiminta laajeni pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, Kouvolaan ja Pietarsaareen. Mukana on 20 oppilaitosta ja yli 50 pedagogia. Keväällä 2016 toiminta alkaa myös Mikkelissä. Toiminta laajenee, vakiintuu ja kehittyy rahoituksen mukaisesti.