SAMARBETSKUMPANER

Musikinstitut inom huvudstadsregionen och utanför den

Bandverkstäder (Jussi Saksa, Pop & Jazzkonservatoriet)

Martin Wegelius-institutet

Helsingfors kultur- och socialsektorer, Esbo socialsektor, Jakobstads socialsektor och Kouvola utbildnings- och socialsektorer, samt St. Michels socialsektor.

Finsk- och svenskspråkiga grund- och yrkesskolor

Rädda Barnen r.f., Folkhälsan och Kassandra

Resonaari - Specialservicecenter för musik

Tempo-orkestern

Metropolia Yrkeshögskola


FORSKNING

Finlands Akademi Strategisk Forskning

Floora-projektet är en del av Konstuniversitetets ArtsEqual forskningsprojekt, som finansieras av Finlands Akademis råd för strategisk forskning.

Data för projektet samlas och följs upp av Päivi Rechardt.


PROJEKTETS BESKYDDARE

Jari Sinkkonen, med dr, specialist i barnpsykiatri, docent, författare och diplomflöjtist.

PROJEKTETS FINANSIERING

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Undervisnings- och kulturministeriet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tiina ja Antti Herlinin säätiö / TAH

Helsingfor kulturcentral

Esbo stads social- och hälsovårdssektor

Svenska kulturfonden

William Thurings stiftelse

Föreningen konstsamfundet

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

Suomen Kulttuurirahasto

Vi tackar Antti Halonen för logotyperna för Amabile och Floora

Vi tackar våra instrumentdonatorer