KONTAKTINFORMATION

Päivi Rechardt, verksamhetsledare, elevadministrationen, uppföljning, utveckling
e-post: paivi.rechardt(at)gmail.com

Kristina Heikel, ekonomiadministration, löner och utveckling
e-post: kristinaheikel(at)gmail.com

Hanna Kamensky, forskning och utveckling
e-post: hanna.munne(at)jmdata.fi

Hanna Backer Johnsen, utveckling
e-post: hanna.backerj@gmail.com

AMABILE och Floora tar emot instrumentdonationer.
Kontakt: Päivi Rechardt, paivi.rechardt(at)gmail.com