AMABILE - LASTEN JA NUORTEN TAIDEYHDISTYS RY

AMABILE - FÖRENINGEN FÖR KONST FÖR BARN OCH UNGDOMAR RF

FLOORA - MALLI / FLOORA - HANKE

Amabile ry: n Floora-hankkeen Floora-malli on yhteistyömuoto musiikkioppilaitosten, sosiaalitoimen, sosiaalialan järjestöjen ja koulutoimen välillä ja edistää kulttuurin saatavuutta ja tavoitettavuutta.


FLOORA-MODELLEN / FLOORA-PROJEKTET

Det av AMABILE r.f. drivna Floora-projektets Floora-modell är en samarbetsform mellan musikinstitut, kommunernas socialverk, sociala organisationer och utbildningssektorn, och den befrämjar jämlik tillgänglighet och nåbarhet av kultur för barn och unga.