HÄNDELSER

15.5.2013 Initierande Floora-möte
16.5.2014 Floora-seminarium för lärare och rektorer (Martin Wegelius-institutet)
6.2.2015 Floora-seminarium i Rädda Barnen rf:s utrymmen för samarbetskumpaner, lärare och Floora-administrationen. Talare var barnpsykiater, projektets beskyddare Jari Sinkkonen, Timo Klemettinen (Finlands musikläroinrättningars förbund r.f.), Riitta Vartio (Helsingfors barnskyd), Riitta Kauppinen (Rädda Barnen r.f.), samt musikterapeut Päivi Jordan-Kilkki, moderator för paneldiskussionen. Avrundande diskussion mellan alla närvarande med mångsidigt begrundande av Floora-temat.
24.4.2015 Arbetshandledning för lärarna på Ruusutorpan koulu, arbetshandledare rektor Aaro Partanen. Tio lärare deltog.
11.9.2015 Artikel om Floora-modellen i tidningen Opettaja, nr 20, 11.9.2015
30.9.2015 Artikel om Floora-modellen i tidskriften Rondo, nr 10, september-oktober 2015
29.1.2016 Artikel i konstuniversitetets publikation: http://www.uniarts.fi/uutishuone/musiikkioppilaitoksiin-uudenlaisia-oppilaita